Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών και απαιτούμενα δικαιολογητικά (Δ' φάση)

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 10:15

Βήμα 1- Δήλωση προτιμήσεων σε διαθέσιμα κενά
Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης θα κληθούν να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες, την Παρασκευή 12/11/2021.

    - Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή από την Τρίτη 16/11/2021 έως και την Πέμπτη 18/11/2021 στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συνημμένο (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.docx)

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

- Όσοι αναπληρωτές δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία, παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα προς τη ΔΔΕ Κορινθίας, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση

- Όσες αναπληρώτριες απουσιάσουν με άδειες μητρότητας (κύησης/λοχείας/ανατροφής), με την ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησης, να καταθέσουν τις αντίστοιχες αιτήσεις χορήγησης άδειας επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2741077038, κ. Ρουμελιώτη.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις