Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (μέσω του http://opsyd.sch.grαπό την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2741077025, 2741077030 και 2741077032.

Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα ονόματα ανά ειδικότητα όλων των αιτούντων και τη σειρά κατάταξης αυτών με βάση τη σειρά τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Επισημαίνεται στην τελευταία στήλη του κάθε πίνακα ποιοι έχουν επιλεγεί.