ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 2016

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016 14:47

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (μέσω του http://opsyd.sch.grαπό την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2741077025, 2741077030 και 2741077032.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις