Προθεσμία: από 21-08-2014 έως και 28-08-2014

Πληροφορίες: 27410-77030 (Σάνη Α.)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων 2014 - 15: από 28-07-2014 έως και 08-08-2015

Πληροφορίες: 27410 - 77030 (Μαρκέλλου Σ.), 27410 - 77030 (Σάνη Α.), 27410 - 77017 (Σιόρεντα Α.)