Σας  γνωστοποιούμε τους  οριστικούς πίνακες μεταθέσεων σχ. έτ. 2016-2017 ως εξής:

 α) των αιτήσεων Γενικών Μεταθέσεων

β) των αιτήσεων μετάθεσης στα Μουσικά Σχολεία προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Από το τμήμα Μεταθέσεων

Σας γνωστοποιούμε τον προσωρινό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης σχ. έτους 2016-2017 και ενημερώνουμε ότι μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους αυστηρά από 20-3-2017 έως και 22-3-2017.

Από το τμήμα των μεταθέσεων

Τηλ. Επικοινωνίας

2741077017-2741077025

Σελίδα 1 από 2