Ενστάσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 19-4-2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από5-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Σελίδα 1 από 3