Εγκύκλιος αποσπάσεων σε Φορείς 2017-18

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 14:16

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017 και ώρα 15.00.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

Σελίδα 1 από 3