ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012 11:43

Εδώ και στο άρθρο 16, θα βρείτε την νομοθεσία περί μονιμοποιήσεων και προαγωγών.

και εδώ  και στα άρθρα 7 και 8 θα βρείτε την νομοθεσία περί προαγωγών και μονιμοποιήσεων.

Νομοθεσία Φροντιστηρίων

Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012 10:55

Εδώ θα βρείτε τη νομοθεσία για τα φροντηστήρια.

 
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Α.Φ.Μ.
 3. Βιβλιάριο Εθνικής Τραπέζης (για το εφάπαξ)
 4. Ταυτότητα
 5. Διεύθυνση και τηλέφωνο οικίας
 6. Βιβλιάριο άλλης Τράπεζας (για Σύνταξη, Επικουρικό, Μέρισμα)
 7. Βεβαίωση Αποδοχών (από τον εκκαθαριστή)
 8. Βεβαίωση πενταετίας (πίνακας)
 9. Στρατολογίας
 10. Βεβαίωση εξαγοράς
 11. Βεβαίωση υπολοίπου πληρωμής
 12. Μητρώο κοινωνικής Ασφάλισης
 13. Αίτηση (από την υπηρεσία)
 14. Υπεύθυνη Δήλωση (από την υπηρεσία)

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις