ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 11:21

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες των αιτήσεων μετάθεσης και σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία των ενστάσεων είναι από 13-12-2018 έως και 17-12-2018.