Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες των αιτήσεων μετάθεσης και σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία των ενστάσεων είναι από 13-12-2018 έως και 17-12-2018.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο excel «ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ» κι έχουν σημειωθεί ως ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ να παρουσιαστούν στα Γραφεία της ΔΔΕ Κορινθίας τη Δευτέρα 10/12/2018 στις 09:00 πμ προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης) στα πλαίσια της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19».