Εγκύκλιος αποσπάσεων 2015

Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2015 08:09

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τις αιτήσεις και τους επιλεγέντες διδάσκοντες Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Κορινθίας. Η ΠΔΣ των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσει μετά από την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α.

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2015 13:26

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις