Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2015-2016

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 10:22

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ04.02 οι οποίοι:

  • επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στις σχετικές σχολικές μονάδες (Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας) της ΔΕ Κορινθίας για το σχ. έτος 2015-2016
  • βρίσκονται εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016,

να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΔΕ Κορινθίας από Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 να υποβάλουν αίτηση.

 

Επισυνάπτονται (α) η αίτηση, (β) ο πίνακας ΣΚΕΔ με τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς ανά κλάδο και (γ) οι Ενιαίοι Πίνακες Προσωρινών αναπληρωτών Γ.Π. 2015-2016 για τους παραπάνω κλάδους.