Πίνακες κατάταξης αιτούντων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-2017

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 14:10

Στην τελευταία στήλη κάθε πίνακα που επισυνάπτεται υπάρχει η λέξη "ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ" για τους υποψηφίους που διορίζονται.

Οι επιλεγέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στα Γραφεία της ΔΔΕ Κορινθίας, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 με σκοπό να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης.

Οι ομάδες ΣΚΑΕ που μπορούν να δηλωθούν και οι ώρες ανά ειδικότητα και ΣΚΑΕ δίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ ΣΕ ΣΚΑΕ & ΟΜΑΔΕΣ ΣΚΑΕ.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις