ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21 ΠΕ22 ΠΕ23 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2018 10:30

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις