Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018.

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018 08:27

Έως και την Τετάρτη 18-7-2018.
Επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.
 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις