ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ 2019

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019 09:08

Συνημμένη θα βρείτε την με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/ 117898 /Α5/ 22-7-2019Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 μαθημάτων ΓΕΛ, Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.