Συμπόσιο για το έτος Αδριανού - Ξυλόκαστρο 4-5/11/2017

Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018 21:12

Ο Πόπλιος Αίλιος Αδριανός (76-138 χ.κ.) ανήλθε στον θρόνο το 117 και υπήρξε αυτοκράτορας μέχρι τον θάνατό του το 138 χ.κ. Γεννήθηκε στην Ισπανία αν και ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του –που σήμερα δεν σώζεται- ανέφερε ως γενέτειρά του τη Ρώμη. Έχασε τους γονείς του όταν ήταν εννέα ετών και πέρασε στην κηδεμονία του Τραϊανού. Έλαβε την ανώτερη μόρφωση μελετώντας λογοτεχνία και φιλοσοφία. Ακολούθησε τα βήματα των στωικών και των επικουρείων φιλοσόφων και προσπάθησε να υλοποιήσει και να εφαρμόσει τα διδάγματά τους. Υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό στρατό σε διάφορες θέσεις  στις περισσότερες ρωμαϊκές επαρχίες. Έλαβε το αξίωμα  του «άρχοντος» στην Αθήνα και την κόσμησε με μία σειρά κτισμάτων, είτε για τον εξωραϊσμό της πόλης είτε για την ανακούφιση των κατοίκων: Αδριάνειο Υδραγωγείο, Βιβλιοθήκη του Αδριανού, ολοκλήρωσε τον ναό του Ολυμπίου Διός και προσέθεσε την Πύλη του Αδριανού. Όμως διάσπαρτα σε όλη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία υπάρχουν αποτυπώματά του, από το τείχος του Αδριανού στην Αγγλία έως την ολοκλήρωση των έργων στο Πάνθεον, που δεσπόζει μέχρι σήμερα στη Ρώμη, και την ίδρυση της Αντινοούπολης στην Αίγυπτο.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ (κατ’ αλφαβητική σειρά)

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις