Τοποθέτηση επιλεγέντων εκπαιδευτικών για την απόκτηση ΚΠπ, σχολικού έτους 2018-19

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018 11:27

Ενημερώνουμε ότι:

1. Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης

2. οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη  Δ.Δ.Ε. Κορινθίας ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις