Ενημέρωση για τροποποίηση της Προκήρυξης 4ΕΑ.2019

Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019 14:00

 

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι με το  ΦΕΚ 22/4-6-2019 (τ. ΑΣΕΠ) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.  προκήρυξη   A/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019)

, «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ», με προσθήκη του κλάδου ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 319 , ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΥ 419)  στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ . 

 

Ακολουθεί συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις