ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2ΓΕ/2019

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 13:39

Ενημερώνουμε τους  υποψήφιου εκπαιδευτικούς, που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους για την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 στη Διεύθυνσή μας ,ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους στο ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν μαζί με την αίτηση.

Παρακαλούμε τους υποψήφιους, να ελέγξουν τον λογαριασμό τους στο ΟΠΣΥΔ για να βεβαιωθούν ότι τα προσόντα τους είναι ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα, παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα στο mail της Διεύθυνσή μας mail@dide.kor.sch.gr, ηλεκτρονικό μήνυμα  με θέμα «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 2ΓΕ/2019» αναγράφοντας επίσης:

ΑΦΜ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣΥΔ δικαιολογητικά που εκδόθηκαν εκπρόθεσμα, ήτοι με ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων ΑΣΕΠ (28-2-2020).

Αναλυτικότερα:

1) δεν καταχωρήθηκαν επιμορφώσεις/σεμινάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά τις 28-02-2020 καθώς επίσης και σεμινάρια που δεν αναφέρεται ο αριθμός ωρών ή η ημερομηνία έναρξης και λήξης.

2) δεν καταχωρήθηκαν  πιστοποιητικά γλωσσομάθειας με τίτλους που δε συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα του ΑΣΕΠ (π.χ. πιστοποιητικά επιπέδου Β1 ή πιστοποιητικά φορέων μη εγκεκριμένων από ΑΣΕΠ) καθώς επίσης και πιστοποιητικών που δεν συνοδευόταν από τις αντιστοιχες μεταφράσεις.

3) δεν καταχωρήθηκαν τίτλοι σπουδών του εξωτερικού που δε φέρουν αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ.

4) δεν καταχωρήθηκαν προϋπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητώς στην Προκήρυξη.

5) Δεν καταχωρήθηκαν  αιτήσεις που δεν έχουν λογαριασμό στο ΟΠΣΥΔ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

Τμήμα Γ’ Προσωπικού Δ/νσης Δ.Ε. Κορινθίας

 

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις