Συμμετοχή σε επιμορφωτική συνάντηση - εργαστήριο με θέμα:

« Δημιουργία και συντήρηση ιστότοπου με χρήση του CMS Wordpress

Οι ενδιαφερόμενοι να  παραπέμπονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δυο δωρεάν διαδικτυακών ηλεκτρονικών εργαλείων δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας του ΕΟΠΠΕΠ, την Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους και νέους www.eoppep.gr/teens και την  Πύλη Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας Ενηλίκων http://e-stadiodromia.eoppep.gr.

Τα ανωτέρω εργαλεία ανανεώνονται διαρκώς από την Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

Με εκτίμηση

Η Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Κορίνθου

    Τάνια Αλεβίζου

Σελίδα 4 από 4