Σύνδεσμοι

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 09:19

Παιχνίδια πνιγμού

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 10:39
Τα τελευταία έτη έχει φτάσει και στην Ελλάδα ένα "παιχνίδι" επικίνδυνο και άκρως ανησυχητικό.
Παραθέτουμε ένα κείμενο της συναδέλφου Υπεύθυνης ΣΣΝ Περιφέρειας Αττικής κ. Α. Χαραλαμπίδου που δε  στέκεται απλά στην περιγραφή του φαινομένου αλλά κάνει και μία εκτενή "παθογένεσή" του, με επέκταση και στη ζωή του ενήλικα.
Ευτυχώς στα όρια της περιοχής ευθύνης μας η παρούσα ενημέρωση τοποθετείται σε επίπεδο πρόληψης και ευχόμαστε να παραμείνει έτσι δεδομένης της ετοιμότητας των συναδέλφων και της έκδηλης προσπάθειάς τους για ενημέρωση και σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα πέραν της ειδικότητάς τους.
 
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 
Κυριάκου Αγγελική
Θεολόγος
Παραθέτουμε ενδεικτική βιβλιογραφία με ψυχοπαιδαγωγικά θέματα χρήσιμη για γονείς και εκπαιδευτικούς.΄
Για μια   ενημέρωση σε πιο εξειδευμένη θεματολογία που μπορεί να ενδιαφέρει συναδέλφους ή και γονείς μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Σ.Σ.Ν.
Είμαστε πάντα στη διάθεση των συναδέλφων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης.
Με τιμή
 
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 
Κυριάκου Αγγελική
Θεολόγος