Προσωρινοί Πίνακες Μεταθέσεων
Συγκρότηση τοπικών συμβουλίων επιλογής Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΔΕ Πελοποννήσου
Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων
previous arrow
next arrow

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π..

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν:Α) Οι εκπαιδευτικοί της ...

Προσωρινοί Πίνακες Μεταθέσεων

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 25/11/2022 και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: ...

Επιλεγέντες υποψήφιοι για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2022-2023

Ανακοινώνεται ο πίνακας επιλεγέντων υποφηφίων για διδασκαλία στην Ενισχυτική Διδασκαλία σχ. έτους ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο