Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει έναν από τους ανωτέρω τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτούν κατά το τρέχον έτος στην τελευταία τάξη του Λυκείου και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, σύμφωνα και με την … Περισσότερα

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ 2023-24

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

ΚΠΓ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΓ ΜΑΙΟΥ 2023 (ΕΝΟΤΗΤΑ 4) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  Α’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2710 230 810

Μετάβαση στο περιεχόμενο