Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

– Η χρονική περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων από τους υποψηφίους είναι η ακόλουθη:12/10/2022 – 19/10/2022– Η καταχώριση των Αιτήσεων για την συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής από τους ίδιους τους Υποψηφίους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο