Δικαιολογητικά για αποζημίωση Πανελλαδικών (αμοιβές, οδοιπορικά, Σάββατα, μη χρήση θερινής κ.τ.λ.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ, ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Για μέλη λυκειακών επιτροπών και επιτηρητές: Σάββατα/Κυριακές Μη χρήσης θερινής άδειας Καθαρίστριες Ι.Δ.Ο.Χ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για οδοιπορικά πανελλαδικών εξετάσεων

Δικαιολογητικά Οδοιπορικών  για αναπληρωτές  ΕΣΠΑ-ΠΔΕ

1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη εις διπλούν από τον εκάστοτε υπόχρεο αναπληρωτή Εκπαιδευτικό/ΕΕΠ/ΕΒΠ και τον  Διευθυντή της ΔΔΕ. 2. Βεβαίωση μετακινήσεων. (Θα σταλεί στις σχολικές μονάδες) 3. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 4. Για τους μετακινούμενους με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο: α) Υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τον αριθμό … Περισσότερα

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης (μέσω ΟΠΣΥΔ) σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις πρόσληψης σε περιοχή)

Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο