Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που διορίζονται στη ΔΔΕ Κορινθίας σύμφωνα με τις Υ.Α.: 98236/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1928/τ.Γ΄/16-08-2022) 98350/Ε4/04-08-2022 (ΦΕΚ 1927/τ.Γ΄/16-08-2022) 98260/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1929/τ.Γ΄/16-08-2022) 98266/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1930/τ.Γ’/16-08-2022) καλούνται να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (Νοταρά 123, 3ος όροφος) από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου … Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο