Εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο νεοδιορισθέντων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Κοινοποιείται το με αριθμό 743/01-09-2022 έγγραφο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου και οδηγίες σύνδεσης επικοινωνήστε με τον Δ/ντη της σχολικής μονάδας που έχετε τοποθετηθεί.

Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που διορίζονται στη ΔΔΕ Κορινθίας σύμφωνα με τις Υ.Α.: 98236/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1928/τ.Γ΄/16-08-2022) 98350/Ε4/04-08-2022 (ΦΕΚ 1927/τ.Γ΄/16-08-2022) 98260/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1929/τ.Γ΄/16-08-2022) 98266/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1930/τ.Γ’/16-08-2022) καλούνται να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (Νοταρά 123, 3ος όροφος) από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου … Περισσότερα

Δικαιολογητικά Νεοδιόριστων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε αναμονή του ΦΕΚ για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών στη Διεύθυνσή μας και προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι διαδικασίες πρόσληψής τους, αναρτούμε τα δικαιολογητικά και τα έντυπα, τα οποία συμπληρωμένα θα κατατεθούν  από τους ίδιους  κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας .

Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο