(ΕΕΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών από την Τρίτη 25 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο νεοδιορισθέντων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Κοινοποιείται το με αριθμό 743/01-09-2022 έγγραφο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου και οδηγίες σύνδεσης επικοινωνήστε με τον Δ/ντη της σχολικής μονάδας που έχετε τοποθετηθεί.

Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που διορίζονται στη ΔΔΕ Κορινθίας σύμφωνα με τις Υ.Α.: 98236/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1928/τ.Γ΄/16-08-2022) 98350/Ε4/04-08-2022 (ΦΕΚ 1927/τ.Γ΄/16-08-2022) 98260/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1929/τ.Γ΄/16-08-2022) 98266/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1930/τ.Γ’/16-08-2022) καλούνται να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (Νοταρά 123, 3ος όροφος) από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου … Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο