ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Κατόπιν ερωτημάτων υποψηφίων αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, επισημαίνεται ότι οι πράξεις διορισμού είναι δημοσιευτέες και ως εκ τούτου η δημοσίευση αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικείας πράξης και συνιστά αφετηρία για την έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η συγκεκριμένη διοικητική πράξη.  Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην … Περισσότερα

Δικαιολογητικά Νεοδιόριστων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε αναμονή του ΦΕΚ για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών στη Διεύθυνσή μας και προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι διαδικασίες πρόσληψής τους, αναρτούμε τα δικαιολογητικά και τα έντυπα, τα οποία συμπληρωμένα θα κατατεθούν  από τους ίδιους  κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας .

Περισσότερα

Πρόκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανική θέση μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Έχοντας υπόψη την την 6η/23-05-2022 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών για ΕΒΠ και ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ. Καλούνται όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που α) έχουν μετατεθεί στη ΔΔΕ Κορινθίας β) είναι νεοδιόριστοι έτους 2021-2022 γ) έχουν υποβάλλει αίτηση βελτίωση να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας τις … Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο