Αμοιβαίες μεταθέσεις έτους 2024

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν … Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας μεταθέσεων σχ. έτους 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων των αιτήσεων μετάθεσης (Γενικών , ΔΕΣΚΕ, ΔΕΚΤ) σχολικού έτους 2023-2024. Η προθεσμία των ενστάσεων θα λήξει την Παρασκευή 24-11-2023. Οι τυχόν ενστάσεις θα αποσταλούν στο  mail@dide.kor.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο