Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π..

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν:Α) Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022).Β) Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. … Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο