Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης – Πρόταση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την πράξη 11η/16-05-2022 ανακοινώνονται:

α) ονομαστικά οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί για το έτος 2022

β) η πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε νέες οργανικές θέσεις και οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν ως υπεράριθμοι στην οργανική τους θέση

γ) ο πίνακας των οργανικών κενών μετά τη ρύθμιση υπεραριθμιών και τις αιτήσεις επανεξέτασης

δ) η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης σε νέες οργανικές θέσεις από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 25-05-2022

Σας γνωρίζουμε ότι η αντίστοιχη διαδικασία για τα κενά της ειδικής αγωγής θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα διότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας teachers.minedu.gov.gr

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν, εάν ενδιαφέρονται, τα ανακοινωμένα κενά, αλλά και οποιοδήποτε άλλο επιθυμούν διότι μπορεί να προκύψει οργανικό κενό λόγω ικανοποίησης αίτησης βελτίωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο