Αποφάσεις τοποθετήσεων σε οργανικές θέσεις 2022

Επισυνάπτονται όλες οι αποφάσεις τοποθετήσεων σε οργανικές θέσεις έτους 2022 για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο