Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που διορίζονται στη ΔΔΕ Κορινθίας σύμφωνα με τις Υ.Α.:

  • 98236/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1928/τ.Γ΄/16-08-2022)
  • 98350/Ε4/04-08-2022 (ΦΕΚ 1927/τ.Γ΄/16-08-2022)
  • 98260/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1929/τ.Γ΄/16-08-2022)
  • 98266/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1930/τ.Γ’/16-08-2022)

καλούνται να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (Νοταρά 123, 3ος όροφος) από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 (09:00 – 14:00).

Για να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να έχουν συμπληρώσει τις απαραίτητες αιτήσεις και δηλώσεις που αναφέρονται σε προηγούμενη ανάρτησή μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο