Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις – Διαθέσεις

Έχοντας υπόψη την 18η πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

α) τοποθετήσεις – αποσπάσεις – διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών

β) επανατοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Επίσης ανακοινώνονται και οι αρχικές τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπως αυτές προέκυψαν από το ΟΠΣΥΔ

α) Τοποθετήσεις – αποσπάσεις και διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών

β) Επανατοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών Α΄ Φάσης

γ) Αρχικές τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών α΄ φάσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο