Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Κοινοποιείται το με αρ. 108730/ΓΔ4/08-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα “Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης”

Μετάβαση στο περιεχόμενο