Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για τη πλήρωση θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ ΔΔΕ Κορινθίας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για τη πλήρωση θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ ΔΔΕ Κορινθίας παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο