Πίνακας Δεκτών και Μη Δεκτών υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας

Έχοντας υπόψη την 1η/16-01-2023 πράξη του τοπικού συμβουλίου επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας ανακοινώνεται ο πίνακας δεκτών και ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων.

Προθεσμία ενστάσεων (μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων) από Τετάρτη 18-01-2023 και ώρα 08:00 μέχρι και Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα 24:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο