ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΟΟC) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ERASMUS+“CONNECT”

Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα της ΠΔΕ Αττικής του προγράμματος ERASMUS+ CONNECT. Το πρόγραμμα αφορά μαθήματα των τάξεων του Γυμνασίου, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Ξένες Γλώσσες.

Μπορούν να εγγραφούν και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας. Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση MOOC 100 ωρών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο