Δικαιολογητικά για αποζημίωση Πανελλαδικών (αμοιβές, οδοιπορικά, Σάββατα, μη χρήση θερινής κ.τ.λ.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ, ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Για μέλη λυκειακών επιτροπών και επιτηρητές:

 1. Υπεύθυνη δήλωση των εκπαιδευτικών ότι το ποσό πληρωμής δεν ξεπερνά το 25% των μηνιαίων αποδοχών τους σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων τα δύο (2) με πρωτότυπη υπογραφή και με σφραγίδα και τα άλλα δύο ως ακριβή αντίγραφα. (Εναλλακτικά μια (1) κατάσταση πρωτότυπη και τρεις (3) καταστάσεις ως ακριβή αντίγραφα).
 2. Βεβαίωση για την παρουσία των επιτροπών και των επιτηρητών σε τέσσερα (4) αντίτυπα με υπογραφή και σφραγίδα.
 3. Αποστολή του συμπληρωμένου ηλεκτρονικού αρχείου με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση oithkor@dide.kor.sch.gr

Σάββατα/Κυριακές

 1. Υπεύθυνη δήλωση των εκπαιδευτικών ότι το ποσό πληρωμής δεν ξεπερνά το 25% των μηνιαίων αποδοχών τους σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων τα δύο (2) με πρωτότυπη υπογραφή και με σφραγίδα και τα άλλα δύο ως ακριβή αντίγραφα. (Εναλλακτικά μια (1) κατάσταση πρωτότυπη και τρεις (3) καταστάσεις ως ακριβή αντίγραφα).
 2. Βεβαίωση για την παρουσία των επιτροπών και των επιτηρητών σε τέσσερα (4) αντίτυπα με υπογραφή και σφραγίδα.
 3. Απόφαση ορισμού
 4. Αποστολή του συμπληρωμένου ηλεκτρονικού αρχείου με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση oithkor@dide.kor.sch.gr

Μη χρήσης θερινής αδείας

 1. Υπεύθυνη δήλωση των εκπαιδευτικών ότι το ποσό πληρωμής δεν ξεπερνά το 25% των μηνιαίων αποδοχών τους
 2. Βεβαίωση ημερών παρουσίας απο τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου
 3. Η Πράξη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας που ορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα εργαστούν τον Ιούλιο.

Καθαρίστριες Ι.Δ.Ο.Χ.

 1. Βεβαίωση αποδοχών
 2. Φωτοτυπία IBAN
 3. Α.Φ.Μ.
 4. Α.Μ.Κ.Α.
 5. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου-Α.Μ.Α. ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του ασφαλιστικού βιβλιαρίου
 6. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 7. Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για οδοιπορικά πανελλαδικών εξετάσεων

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ  ΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΙΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ (Δίνεται από το  Εξεταστικό  Κέντρο)
 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ  εις τριπλούν (υπογεγραμμένη  από τον Δ/ντή  του σχολείου  που  είναι διορισμένος)
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΝΤΟΛΗΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ (εκδίδεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 5. Άδεια οδήγησης  (φωτοτυπία)
 6. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάβαση από και προς το εξεταστικό κέντρο  (φωτοτυπία)
 7. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας και χρήσης του συγκεκριμένου Ε.Ι.Χ. εφόσον ο δηλών δεν είναι ιδιοκτήτης
 8. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο