(ΕΕΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών
από την Τρίτη 25 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 202
3

Μετάβαση στο περιεχόμενο