Τοποθετήσεις και Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Έχοντας υπόψη την 15η/04-12-2023 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών μετά τις τοποθετήσεις της Δ΄ Φάσης Αναπληρωτών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο