Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί για το πρόγραμμα Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίων 2023-2024

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί [ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ.xlsx] καλούνται να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πρόσληψης τους και να δηλώσουν την σειρά προτίμησης ΣΚΑΕ με βάση τα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα [ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΚΕΝΑ-ΚΑΙ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΩΡΩΝ.pdf], την οποία μας αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.kor.sch.gr

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δήλωσης: Τετάρτη 27/12/2023.

Η απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησής των εκπαιδευτικών θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ημερομηνία κατά οποία θα συναφθούν και θα υπογραφούν και οι συμβάσεις τους.

Την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 και ώρες από 8:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. καλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές να προσέλθουν στο Γραφείο της ΔΔΕ Κορινθίας για να αναλάβουν υπηρεσία και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψής τους. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης θα ενημερωθούν στα προσωπικά τους e-mail.

Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 οι τοποθετημένοι εκπ/κοί παρουσιάζονται στα ΣΚΑΕ και αρχίζει η διδασκαλία μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα έχει καταρτιστεί από τους υπευθύνους ΣΚΑΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο