Συντάξεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2023-2024

           Ενόψει της περιόδου υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με την α.π. 5420/Ε3/18-1-2024 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (από 1 έως και 12 Φεβρουαρίου 2024), γνωστοποιούμε στους εκπαιδευτικούς, που προτίθενται να συνταξιοδοτηθούν, ότι τα δικαιολογητικά που θα στείλουν κατά την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:

 1. Αίτηση συνταξιοδότησης με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (επιλέγετε «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο»), η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)
 2. Αίτηση Απονομής  Σύνταξης (επισυνάπτεται)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. ΑΦΜ
 6. ΑΜΚΑ
 7. ΑΔΤ
 8. ΑΜΑ (εάν υπάρχει προϋπηρεσία)
 9. Πιστοποιητικό Στρατού (για τους άνδρες)
 10. Βιβλιάριο Τράπεζας (1η σελίδα ΙΒΑΝ)
 11. Βεβαίωση ή Απόφαση  άλλου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ)
 12. Βεβαίωση σπουδών τέκνων (εάν υπάρχει)

Επίσης γνωστοποιούμε ότι η αίτηση συνταξιοδότησης μπορεί να ανακληθεί σε ένα μήνα από την υποβολή της.

Επισήμανση: Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν οπωσδήποτε ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail της Διεύθυνσης :

( mail@dide.kor.sch.gr ).

Πληροφορίες: Αν.Κόρκα-Αν. Σιόρεντα

Τηλ.: 2741077025-17

Μετάβαση στο περιεχόμενο