Προκήρυξη μετακίνησης 1ου Γυμνασίου Κιάτου στην Πάτρα (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προθεσμία υποβολής προσφορών

Μετάβαση στο περιεχόμενο