Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης (γενικής παιδείας)

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την 09η/15-05-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας:

α) η πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών γενικής παιδείας σε οργανικά κενά έτους 2024

β) ο πίνακας των οργανικών κενών μετά τη ρύθμιση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τις αιτήσεις επανεξέτασης του πίνακα οργανικών κενών

β) η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης σε νέες οργανικές θέσεις από σήμερα Πέμπτη 16-05-2024 μέχρι και Τετάρτη 22-05-2024 και ώρα 14:00

Σας γνωρίζουμε ότι η αντίστοιχη διαδικασία για τα κενά της ειδικής αγωγής θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο διότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας teachers.minedu.gov.gr αυτή τη στιγμή.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν, εάν ενδιαφέρονται, τα ανακοινωμένα κενά, αλλά και οποιοδήποτε άλλο επιθυμούν διότι μπορεί να προκύψει οργανικό κενό λόγω ικανοποίησης αίτησης βελτίωσης.

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας teachers.minedu.gov.gr στην οποία κατατέθηκαν οι αιτήσεις βελτίωσης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «Διόρθωση».

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να δηλώσουν πάνω από 20 προτιμήσεις, οι επιλογές από τον α/α 21 και έπειτα να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη ΔΔΕ Κορινθίας, αλλά οπωσδήποτε οι είκοσι πρώτες επιλογές θα πρέπει να υπάρχουν στο σύστημα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας σχετικά με οργανικά κενά και τη διαδικασία τοποθετήσεων: 27410-77023 (Μπέκος Ε.)

Τηλέφωνο επικοινωνίας σχετικά με την πλατφόρμα teachers: 27410-77017 (Σιόρεντα Α.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο