Οργανόγραμμα

Η υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η αποστολή και η δομή της περιγράφονται στο Π.Δ. 18/2018.

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της και των υποστηρικτικών αποκεντρωμένων δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο