Επικοινωνία

Email:  mail@dide.kor.sch.gr

Τηλέφωνα

Θέματα Διοικητικού: 27410 77025

Θέματα Προσωπικού: 2741077030, 77032

Θέματα Οικονομικού: 2741077034,77076

Εκπαιδευτικά Θέματα: 27410 77020, 77022

Θέματα Πληροφορικής: 2741077074,77070

Συντάξεις: 2741077025

Άδειες: 2741077035

Μισθοδοσία: 2741077034

[ Αναλυτικός Τηλεφωνικός Κατάλογος ΔΔΕ Κορινθίας ]

Πρόσβαση

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Νοταρά 123
Κόρινθος
Τ.Κ. 201 31

Για θέματα σχετικά με τον ιστότοπο της ΔΔΕ Κορινθίας: 27410 77074

Μετάβαση στο περιεχόμενο