Ιδιωτικά Σχολεία

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Αριστοτέλειο Γυμνάσιο
Διευθυντής: Σίμος Αντώνιος
Πόλη: Κόρινθος
Τ.Κ.: 20100
Τηλέφωνα: 2741072300
Ιστότοπος: http://www.aristoteleio.gr/
Εκπαιδευτήρια “Απόστολος Παύλος” – Γυμνάσιο
Διευθυντής: Ματσούκα Μαρία –Χριστίνα
Διεύθυνση: Γαλότα Ισθμός Κορίνθου
Πόλη: Κόρινθος
Τ.Κ.: 20100
Τηλέφωνα: 27410 29663
Ιστότοπος: http://www.apostolospavlos.gr/
Εκπαιδευτήριο “Homo Educandus ΑΓΩΓΗ” – Γυμνάσιο
Διευθυντής: Χιώτης Ευάγγελος
Διεύθυνση: Ισθμός Κορίνθου
Πόλη: Κόρινθος
Τ.Κ.: 20100
Τηλέφωνα: 2741071117
Ιστότοπος: http://hea.edu.gr/
Εκπαιδευτήριο Ατσόγλου – Γυμνάσιο
Διευθυντής: Παπαθανασίου Βασιλική
Διεύθυνση: Γαλότα Ισθμού
Πόλη: Κόρινθος
Τ.Κ.: 20100
Τηλέφωνα: 27410 20079
Ιστότοπος: https://www.atsoglou.gr/

ΛΥΚΕΙΑ

Αριστοτέλειο Λύκειο
Διευθυντής: Μανθόπουλος Γεώργιος
Πόλη: Κόρινθος
Τ.Κ.: 20100
Τηλέφωνα: 2741076300
Ιστότοπος: http://www.aristoteleio.gr/
Εκπαιδευτήρια “Απόστολος Παύλος” – Γενικό Λύκειο
Διευθυντής: Φλέγκας Δημ. Τιμόθεος
Διεύθυνση: Γαλότα Ισθμός Κορίνθου
Πόλη: Κόρινθος
Τ.Κ.: 20100
Τηλέφωνα: 27410 29663
Ιστότοπος: http://www.apostolospavlos.gr/
Εκπαιδευτήριο “Homo Educandus ΑΓΩΓΗ” – Γενικό Λύκειο
Διευθυντής: Πλαστήρας Απόστολος
Διεύθυνση: Ισθμός Κορίνθου
Πόλη: Κόρινθος
Τ.Κ.: 20100
Τηλέφωνα: 2741071117
Ιστότοπος: http://hea.edu.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο