Συντάξεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2023-2024

           Ενόψει της περιόδου υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με την α.π. 5420/Ε3/18-1-2024 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (από 1 έως και 12 Φεβρουαρίου 2024), γνωστοποιούμε στους εκπαιδευτικούς, που προτίθενται να συνταξιοδοτηθούν, ότι τα δικαιολογητικά που θα στείλουν κατά την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής: Επίσης γνωστοποιούμε ότι η αίτηση συνταξιοδότησης μπορεί να ανακληθεί σε ένα μήνα … Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας μεταθέσεων σχ. έτους 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων των αιτήσεων μετάθεσης (Γενικών , ΔΕΣΚΕ, ΔΕΚΤ) σχολικού έτους 2023-2024. Η προθεσμία των ενστάσεων θα λήξει την Παρασκευή 24-11-2023. Οι τυχόν ενστάσεις θα αποσταλούν στο  mail@dide.kor.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο