Πρόκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανική θέση μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Έχοντας υπόψη την την 6η/23-05-2022 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών για ΕΒΠ και ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ. Καλούνται όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που α) έχουν μετατεθεί στη ΔΔΕ Κορινθίας β) είναι νεοδιόριστοι έτους 2021-2022 γ) έχουν υποβάλλει αίτηση βελτίωση να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας τις … Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο