Δικαιολογητικά για αποζημίωση Πανελλαδικών (αμοιβές, οδοιπορικά, Σάββατα, μη χρήση θερινής κ.τ.λ.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ, ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Για μέλη λυκειακών επιτροπών και επιτηρητές: Σάββατα/Κυριακές Μη χρήσης θερινής αδείας Καθαρίστριες Ι.Δ.Ο.Χ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για οδοιπορικά πανελλαδικών εξετάσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο