Προσωρινός πίνακας μεταθέσεων σχ. έτους 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων των αιτήσεων μετάθεσης (Γενικών , ΔΕΣΚΕ, ΔΕΚΤ) σχολικού έτους 2023-2024. Η προθεσμία των ενστάσεων θα λήξει την Παρασκευή 24-11-2023. Οι τυχόν ενστάσεις θα αποσταλούν στο  mail@dide.kor.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο